Στιγμιαία σκόνη αμύλου

κονιοποιημένο άμυλο πλυντηρίων, άμυλο πλυντηρίων σκονών, Σκόνη αμύλου πλυντηρίων.