Ψεκασμός πηκτωμάτων τρίχας

Ψεκασμός αερίου αερολύματος, πήκτωμα τρίχας συνήθειας, Πήκτωμα προσδιορισμού τρίχας.