Άμυλο κρύου νερού

Διαλυτή σκόνη αμύλου, κρύο υδροδιαλυτό άμυλο, άμυλο υδροδιαλυτό.