Έντομο Killer ψεκασμού

ψεκασμός δολοφόνων εντόμων, φονικός ψεκασμός εντόμων, ψεκασμός δολοφόνων ζωύφιων.