Μας ελάτε σε επαφή με
Nova Hu

Τηλεφωνικό νούμερο : 15920339858

WhatsApp : +8615920339858

QC Προφίλ

Όλα η χημική ουσία και τα αντιδραστήρια πρέπει να προέλθουν από τους αξιόπιστους εργαστηριακούς χημικούς προμηθευτές και πρέπει να είναι επαρκείς για τους στόχους για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. In particular, τα εργαστηριακά αέρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται για τη χρωματογραφία πρέπει να είναι υψηλής αγνότητας όπως καθορίζονται από τους προμηθευτές οργάνων και στηλών. Η προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χημική αγνότητα που υποδεικνύεται στις αναλυτικές μεθόδους.

 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: ISO9001
  Αριθμός: 04916q11531r0s
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-09-21
  Ημερομηνία λήξης: 2019-09-20
  Πεδίο εφαρμογής / Range: The Certifacte of Quality Management System
  Που εκδίδονται από: Guangdong Quality Testing CTC Certificate Co., Ltd
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: MSDS
  Αριθμός: MZIKXXGA85492716
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-09-15
  Ημερομηνία λήξης: 2020-04-30
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Material Saftey Data Sheet
  Που εκδίδονται από: Pony
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Company License
  Αριθμός: 02
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-10-24
  Ημερομηνία λήξης:
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Company License for Insecticide spray, Starch spray, Mosquito coil, Air freshener spray an others.
  Που εκδίδονται από:
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Test Report
  Αριθμός: 01
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-01-10
  Ημερομηνία λήξης: 2021-09-30
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Insecticide Spray from Center for Disease Prevention and Control
  Που εκδίδονται από: CPC
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: WSF
  Αριθμός: 03812Q20660R
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-04-01
  Ημερομηνία λήξης: 2015-03-31
  Πεδίο εφαρμογής / Range: cERTIFICATE OF rEGISTRATION
  Που εκδίδονται από: Wolrd Standards Certifactation Center Inc
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: SGS
  Αριθμός: QIP-A5I1511003
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-01-07
  Ημερομηνία λήξης: 2024-04-28
  Πεδίο εφαρμογής / Range: SGS Certifacte
  Που εκδίδονται από: SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: ICAMA
  Αριθμός: 01
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-02-24
  Ημερομηνία λήξης: 2025-02-28
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Pesticide Registration Certificate
  Που εκδίδονται από: Ministry of Agriculture
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Konnor
  Αριθμός: 06
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-05-28
  Ημερομηνία λήξης: 2024-05-27
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Konnor Company logo
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Powergrad
  Αριθμός: 07
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-10-14
  Ημερομηνία λήξης: 2024-10-13
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Powergrad Insecticide spray
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Zappo
  Αριθμός: 08
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-08-14
  Ημερομηνία λήξης: 2024-08-13
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Zappo Daily Products
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: West
  Αριθμός: 09
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-03-21
  Ημερομηνία λήξης: 2024-03-20
  Πεδίο εφαρμογής / Range: West Daily Products
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Renew
  Αριθμός: 10
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-04-07
  Ημερομηνία λήξης: 2025-04-06
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Renew Daily Products
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Simpex
  Αριθμός: 11
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-04-21
  Ημερομηνία λήξης: 2024-04-20
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Simpex Daily Products
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Knock out
  Αριθμός: 04
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-06-21
  Ημερομηνία λήξης: 2025-06-20
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Knock Out Insecticide Spray
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Bocock
  Αριθμός: 03
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-12-28
  Ημερομηνία λήξης: 2023-12-27
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Bocock Insecticide Spray
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Πρότυπο: Knock down
  Αριθμός: 05
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-08-28
  Ημερομηνία λήξης: 2024-08-27
  Πεδίο εφαρμογής / Range: Knock Down Insecticide Spray
  Που εκδίδονται από: TRADE MARK OFFICCE